نمرات ۱۸

درخواست حذف این مطلب

بسم الله
آقای رئیس جمهور،
الان دقیقا به خاطر کدام کار شهرداری، به ایشان نمره ۱۸ داده اید؟
برف پارو د؟ شن ریختند؟ درخت ها را سبک د.
برف معابر را جمع د؟ شاخه های ش ته جمع آوری شد؟
*
بیایید جناح بندی را کنار بگذاریم. صبح روز برفی، ساعت ۷ صبح، در دوران شهردار بودن قالیباف، همه خیابان ها و کوچه ها، شن ریزی شده بود، تا بعدازظهر روز اول، تمام برف ها جمع شده بود، دیگر شاخه ش ته ای دیده نمی شد...

دست مریزاد اقای قالیباف...
ممنون که یک نمونه خوب از کار شهردار موفق را به نمایش گذاشتید...

کوچه ما، بعد از گذشت دو روز، با اینکه کوچه پر ترددی است، نه تمیز شده، نه شن ریزی شده، نه شاخه های ش ته جمع شده...

از چند نمره ۱۸ داده اید. احتمالاً از ۱۰۰...