مفت

درخواست حذف این مطلب
بسم الله
وقتی مجموعاً با ۱۲ هزارتومان در عرض یک ماه، می شود رایگان هر چقدر که بخواهی ببینی، آدمی برای دیدن وسوسه می شود.
من هم یکی از همان آدم ها
وسوسه شدم...
با ۱۲ هزارتومان، این ها را دیدم:
سلام بمبئی، نگار، کوچه بی نام، برلین ۷-، خداحافظ رفیق، نهنگ عنبر۲، نارنجی پوش، ۵ قسمت از سریال شهرزاد، سیندرلا، زیبای ه، سارا و آیدا و دل ش ته...

حالا حس می کنم سینمای این روزهای کشور، حالش خیلی بد است. بین هایی که اهلش نیستم، به این نتیجه رسیدم اگر قرار است برای تفریح هم ی ببینم، لااقل های جشنواره را ببینم. لااقل حداقل هایی دارد. اگر به جشنواره نمی رسد، برای جشنواره ساخته نمی شود، یعنی ارزش دیدن ندارد، قابل دیدن نیست. از های یک سال اخیر، نگار، ساراوآیدا، سلام بمبئی، به غایت داستان هجو، یک خطی و ناقصی داشت.
گاهی وقت ما، سرمایه ای که از دست می رود، با ۱۲ هزارتومان که هیچ، با میلیون ها تومن هم قابل بازگشت نیست...